Lieren te koop


Gärtner altlier, vraagprijs €1250,-:
Meer informatie


Gärtner altlier, vraagprijs €1300,-:
Meer informatie

Choroi sololier, vraagprijs €600,-:
Meer informatie

N.B. Deze instrumenten worden door particulieren aangeboden.
Stichting WEGA stelt zich niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de aangeboden instrument.